Deltagelse

Deltagelse i aktiviteterne er betinget af medlemskab af foreningen!

Årligt kontigent andrager p.t. kr. 425,00 – dette giver fri adgang til at deltage i alle aktiviteter.

Hent tilmelding blanket 

Kom blot og deltag og prøv det af nogle gange. Instruktøren/holdlederen hjælper dig også gerne med medlemskab m.v.

Kontakt bestyrelsen for yderligere information.

bubble