GENERALFORSAMLING

Generalforsamling blev afholdt den 31.august 2021  fra Kl. 10.00 i Ceres Centret .

Dagsorden ifølge lovene.

Der blev foretaget genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Genvalg af revisor Grete Juul Petersen og nyvalg af revisor Svend Erik Madsen

Som revisorsuppleant blev valgt Gurli Møller Pedersen.

 

bubble