GENERALFORSAMLING

Husk generalforsamling d. 29-8-2023

 Generalforsamlingen 2022 vedtog kontingentforhøjelse til 425 kr. fra regnskabsåret 2023/24. 

 

 

 

 

bubble