GENERALFORSAMLING

Motionscirklen Horsens holdt generalforsamling den 28.august 2020 i Stensballe Hallens Cafeteria.

Under generalforsamlingen blev der valgt ny formand, idet den tidligere formand Svend Erik Madsen ikke ønskede genvalg. Til ny formand blev valgt Henrik Juul Madsen, der efter generalforsamlingen udnævnte den tidligere formand til æresmedlem.

generalforsamling/aeresmedlem.png

Henrik Juul Madsen og Svend Erik Madsen efter overrækkelsen af æresmedlemsdiplomet.

Der blev foretaget genvalg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og nyvalg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Grete Juul Pedersen og Gurli Møller Pedersen blev genvalgt som revisorer og som revisorsuppleant blev nyvalgt Svend Erik Madsen.

bubble