GENERALFORSAMLING

Husk generalforsamling d. 29-8-2023

Indkaldlse til generalforsamlingen er udsendt til alle medlemmer d. 23-7-23

Husk sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er d. 23-8-23

Generalforsamlingen 2022 vedtog kontingentforhøjelse til 425 kr. fra regnskabsåret 2023/24. 

 

 

 

 

bubble