Bestyrelsen

Henvendelse om medlemskab eller spørgsmål i øvrigt kan rettes til bestyrelsen, som p.t. er:

Position Navn Telefon / E-mail
Formand Henrik Juul Madsen 4021 8385
Motionscirklen@gmail.com
Næstformand Britta Bjerregaard 4024 3672
brittabjerregaard@hotmail.com
Kasserer Edith Eriksen 3131 8333
ej.eriksen@stofanet.dk
Sekretær Hans Jørgen Sørensen 2085 1245
hjs20@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Kirsten Bræmer 6166 8928
er-ki@violvej141.dk
1. suppleant Minna Østberg 6160 0938
minna2010@stofanet.dk
2. suppleant Amdi Møller 2895 6587
post@amdi.dk

Suppleanter vælges hvert år.

bubble